Tipp/schakt

Vi på Centralen är ledande på schakttransporter i Trestadsområdet och kan tillhandahålla ett stort antal typer av lastbilar för schaktarbeten och ballasttransporter.

Genom ett tätt samarbete med våra kunder och en bred kompetens är vi delaktiga i de allra flesta stora och små markentreprenader och schaktarbeten i regionen. med ett 40 tal anläggningsfordon så som boggi, tridem och materialbilar har vi en stor bredd för att utföra de mesta schakt och tipparbeten.

Centralen samarbete med ett antal upplag där vi kan ta emot rena schaktmassor på ett miljöriktigt sätt. Vi kan även hjälper till med provtagning av massorna om man misstänker föroreningar. Förorenade massor kör vi alltid till godkänd avfallsanläggning.

Kontakta oss

    Namn*

    E-post*

    Telefonnummer

    Vad kan vi hjälpa dig med?*