Terminal

Centralen förfogar över 4500 kvadratmeter omlastningsterminal, där gods omlastas och distribueras ut i regionen.

Med hög säkerhetsnivå såsom kameraövervakning, larm och vaktrondering, samt med bemanning upp till 18 timmar per dygn kan vi erbjuda hög service, bra trygghet och snabba flöden för de kunder och transportkollegor som använder våra terminalmöjligheter för sina behov.

Vi erbjuder även lagring av gods samt plockning och administration av kundgods i vårt lagerhotell. Det finns stora möjligheter till snabb lossning eller omlastning av trailers eller containers.

Kontakta oss

    Namn*

    E-post*

    Telefonnummer

    Vad kan vi hjälpa dig med?*