Byte av vägtrummor2019-03-04T12:52:01+01:00

Byte av vägtrummor

Vattenflödet i både diken och vattendrag ökar.

Här gäller det att kontrollera så att vägtrummar är hela och ej riskerar att slamma igen eftersom det ofta resulterar i att vägbanken(stommen i vägkroppen) eroderar och man mister bärighet i vägen. Vi byter, dikar ur och hjälper er att renovera upp er enskilda väg.

Kontakta oss på Entreprenad för pris.

Kontakta oss

Namn*

E-post*

Telefonnummer

Vad kan vi hjälpa dig med?*