Återvinning

Att återvinna har fått en större betydelse. Fler och fler inser att vi alla måste ta ansvar för vår miljö. Vi vill ju lämna efter oss en miljö som vi anser att våra barn är värda.

Låt oss hjälpa till

Ofta kan avfallshanteringen göras både enklare, effektivare och mer miljöanpassad. Vi erbjuder kostnadsfri information och rådgivning till företag, kommuner, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Vi har lösningar

Vi har återvinningslösningar för alla typer av verksamheter. Vår erfarenhet på området gör att vi kan erbjuda paketlösningar som tillfredsställer de flesta behov. Kontakta oss så lämnar vi, efter en inventering av behov och mängder, förslag på hur materialet bäst återvinns och du får ett pris på en totallösning som även innefattar omhändertagande av brännbart avfall och restavfall för deponering (deponering = ej återvinningsbart).
Om ni så önskar kan vi även leverera statistik på hur mycket just ni återvinner per år.

Centralen utför transporter av alla sorters fraktioner till godkända behandlingsanläggningar för materialåtervinning. Vi har en modern fordonspark. Våra lastväxlare och liftdumperbilar är utrustade med mobila handdatorer för bästa effektivitet, och för så liten miljöpåverkan som möjligt.

För mer information kontakta transportledning miljöhantering.

Kontakta oss

    Namn*

    E-post*

    Telefonnummer

    Vad kan vi hjälpa dig med?*