ROT-tjänster

Centralen tillhandahåller inte ROT-tjänster som berör affärsområde Miljöhantering där bland annat slamsugning och spolbilar ingår.

För information gällande ROT- tjänster på övriga tjänster vänligen kontakta respektive affärsområdesansvarig.

Kontakta oss

    Namn*

    E-post*

    Telefonnummer

    Vad kan vi hjälpa dig med?*