ROT-tjänster2019-03-04T13:31:20+01:00

ROT-tjänster

Centralen tillhandahåller inte ROT-tjänster som berör affärsområde Miljöhantering där bland annat slamsugning och spolbilar ingår.

För information gällande ROT- tjänster på övriga tjänster vänligen kontakta respektive affärsområdesansvarig.

Kontakta oss

Namn*

E-post*

Telefonnummer

Vad kan vi hjälpa dig med?*