Dricksvattenbil

Problem med rent vatten?

Fastighetsägare med egna dricksvattenbrunnar bör rengöra sina brunnar med jämna mellanrum för att ha en god kvalitet på sitt dricksvatten. Detta berör framförallt fastigheter på landsbygder, sommarstugor och er som har fastigheter på öar. På vår och försommaren hjälper vi även er med att fylla poolen eller bassängen med rent vatten.

Centralen har ett unikt fordon som enbart utför arbeten gällande rent vatten. Viktigt att poängtera är att detta fordon endast används till arbeten med rent vatten.

Tjänster som kan utföras med dricksvattenbilen

 • Rengöring av grävda och djupborrade dricksvattenbrunnar
 • Ökning av vatten tillförsel i djupborrade dricksvattenbrunnar genom tryckning
 • Påfyllning av singel i grävda dricksvattenbrunnar
 • Leverans av vatten till sinade brunnar på landsbygd
 • Påfyllning av vatten till pooler, bassänger samt tankar
 • Renspolning av slangar tillhörande vattenpumpar och vattenledningar

För mer information kontakta vår transportledning miljöhantering.

Kontakta oss

  Namn*

  E-post*

  Telefonnummer

  Vad kan vi hjälpa dig med?*