Besiktning av oljeavskiljare

Besiktigar du din oljeavskiljare?

Centralen erbjuder tömning av slam och olja samt 5-års besiktningar av oljeavskiljare. Centralen har medlemmar som är auktoriserade genom STOR för genomförande av besiktning/kontroll av oljeavskiljare. Detta innebär att Centralen har personal som utför tömning, underhåll av oljeavskiljare. Vad gäller besiktning/kontroll av oljeavskiljare har personalen genomgått kurs hos STOR samt blivit godkända genom skriftligt prov. Tömning, underhåll och kontroll genomförs enligt kraven i SS-EN 858-2 samt utifrån respektive tillsynsmyndighets krav.

Efter utförd besiktning erhåller du som kund ett protokoll på utförd besiktning.

Vill du veta mer kontakta transportledning miljöhantering.

Kontakta oss

    Namn*

    E-post*

    Telefonnummer

    Vad kan vi hjälpa dig med?*