Filmning av ledningar och rörsystem

Problem med stopp i avlopp eller behov av ledningssökning?

Många privata samt företagsfastigheter har problem med sina ledningar och rörsystem. Detta kan uppdagas vid stopp i ledningar eller rörsystem. Centralen kan hjälpa er att finna problemen genom att filma rören invändigt. Filmutrustningen är ett ovärderligt hjälpmedel för att lokalisera problem i ledningar och rör. Centralen rengör först rören genom spolning för att därefter använda våra filmkameror. Du som kund kan få dokumentation på filmningen genom ett USB minne.

Exempel på ledningsnät och rörsystem som vi filmar

Dagvattenledningar
Dräneringar
Ventilationsrör
Avloppsrör

Vid krav på rör inspektion, till exempel statusbedömning eller nybesiktning som kräver auktoriserad personal från STVF (Sveriges TV-inspektions företag) kontakta oss.

För mer information kontakta vår transportledning miljöhantering.

Kontakta oss

    Namn*

    E-post*

    Telefonnummer

    Vad kan vi hjälpa dig med?*